Polityka prywatności

Niniejsza Polityka prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych uzyskanych przez Administratora za pośrednictwem Serwisu.

§ Definicje

Serwis – strona internetowa dostępna pod adresem: www.fotobudkamagik.pl;

Użytkownik – osoba odwiedzająca Serwis;

Administrator danych – KAMILA GRZYWNA KAMA, ul. Sportowa 6A/5, 55-011 Siechnice, NIP: 8961589386, zwany dalej “Administratorem

§ Pozyskiwanie danych

Administrator pozyskuje dane osobowe bezpośrednio od Użytkowników gdy:

 • przeglądają Serwis;
 • wchodzą w interakcje z Administratorem za pomocą kanałów w mediach społecznościowych,
 • kontaktują się z Administratorem za pośrednictwem wiadomości e-mail, telefonu, formularza kontaktowego w Serwisie lub w innych aktualnie dostępnych kanałów komunikacji.

§ Cele przetwarzania

Dane osobowe przetwarzane są przez Administratora w celu:

 • udostępniania Użytkownikom treści dostępnych w Serwisie,
 • zapewnienia bezpieczeństwa połączenia i optymalizacji działania Serwisu.

§ Udostępnianie danych

Administrator może ujawniać dane osobowe Użytkowników Serwisu zewnętrznym podmiotom wtedy, gdy jest to niezbędne do funkcjonowania Serwisu, np. dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych i sprzętu, podmiotom świadczącym usługi księgowe. Administrator może ujawnić wybrane informacje dotyczących Użytkowników właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, opierając się na odpowiedniej podstawie prawnej oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa (np. Policji).

Dane Użytkownika nie są domyślnie przesyłane poza granice Europejskiego Obszaru Gospodarczego ani nie są przekazywane organizacjom międzynarodowym. W razie przekazania danych odbiorcom w państwach trzecich, Administrator będzie korzystał ze standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję Europejską w ramach których ustalono podstawowe gwarancje bezpieczeństwa danych Użytkownika.

§ Przetwarzanie i przechowywanie danych

Administrator przetwarza dane osobowe zgodnie z:

 • rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO);
 • ustawą z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000);
 • Polityką prywatności oraz wewnętrznymi procedurami ochrony danych funkcjonującymi u Administratora. Administrator nie podejmuje działań, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołują wobec osób, których dane dotyczą, skutki prawne. Administrator zachowa dane osobowe Użytkownika tylko tak długo, jak będzie to konieczne do osiągnięcia celów określonych w niniejszej Polityce prywatności.

§ Prawa przysługujące Użytkownikom

Każdemu Użytkownikowi w stosunku do jego danych osobowych przysługuje szereg praw:

 • prawo uzyskania informacji odnośnie przetwarzanych przez Administratora danych osobowych, w tym kopię tych danych;
 • prawo żądania sprostowania danych osobowych;
 • prawo do usunięcia danych, w określonych prawem przypadkach;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych lub wniesienia sprzeciwu wobec ich wykorzystania, w określonych prawem przypadkach;
 • prawo do przenoszenia danych osobowych mieszczącego się w zakresie możliwości przenoszenia danych;
 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Jeśli Użytkownik chce skorzystać z jednego z wyżej wskazanych praw lub uzyskać więcej informacji na ten temat, może skontaktować się z: kontakt@fotobudkamagik.pl

§ Pliki cookies

Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są na urządzeniu Użytkownika Serwisu. Pliki cookies zawierają zazwyczaj nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu oraz unikalny numer.

Pliki cookies służą do obserwacji zachowań Użytkownika na stronie internetowej, dzięki czemu możliwe jest uproszczenie poruszania się po tej stronie. Służą również do zapamiętywania preferencji Użytkownika, co może być wykorzystywane przy wyświetlaniu odpowiednio dopasowanych treści redakcyjnych. Dane te powszechnie wykorzystuje się w celu:

 • prawidłowego funkcjonowania, konfiguracji, bezpieczeństwa i niezawodności serwisu internetowego,
 • monitorowania stanu sesji,
 • dostosowania wyświetlanych informacji do preferencji Użytkownika,
 • analiz, statystyk, badań i audytu wyświetleń serwisu.

Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies. W ramach Serwisu stosowane są pliki, które są niezbędne dla zachowania bezpieczeństwa połączenia i optymalizacji działania strony internetowej. Nie zawierają one żadnych danych osobowych, a więc nie są stosowane żadne pliki cookies, które umożliwiałyby zidentyfikowanie konkretnej osoby.

Podmiotem wysyłającym pliki cookies za pośrednictwem strony internetowej do urządzenia Użytkownika Serwisu oraz uzyskującym do tych plików dostęp jest Administrator.

Korzystając z niniejszego Serwisu, Użytkownik wyraża zgodę na umieszczanie plików cookies na jego urządzeniu w celach określonych w niniejszej Polityce.

Użytkownik Serwisu może w każdej chwili dokonać zmiany ustawień dotyczących plików cookies jeżeli nie zgadza się na ich używanie. W tym celu należy zmienić ustawienia swojej przeglądarki w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies, bądź informować o ich każdorazowym zamieszczaniu na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej.

§ Zmiany w Polityce prywatności

W celu zapewnienia, iż Polityka prywatności Serwisu spełnia aktualne wymogi wynikające z przepisów prawa, Administrator zastrzega sobie prawo do wnoszenia do niej zmian w dowolnym czasie. Powyższe ma również zastosowanie w przypadkach, gdy Polityka prywatności wymaga zmian w celu objęcia nią nowych lub zmienionych produktów lub usług Serwisu. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności stosuje się odpowiednio właściwe przepisy prawa.